Đề cương ôn tập Toán 9 học kì 2 năm học 2017-2018

Đề cương ôn tập toán 9 học kì 2 năm học 2017-2018 gồm 2 phần Đại số và Hình học. Mỗi phần có các nội dung ôn tập cụ thể.

Ngay bên dưới là 6 dạng bài ôn tập học kì 2:

  • Dạng 1: Rút gọn
  • Dạng 2: Các bài toán liên quan đến phương trình bậc hai một ẩn và áp dụng hệ thức Vi-et
  • Dạng 3: Các bài tập về hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn
  • Dạng 4: Các bài tập về hàm số bậc hai và đồ thị hàm số y = ax2 ( a ≠ 0 )
  • Dạng 5: Giải bài toán bằng cách lập phương trình
  • Dạng 6: Tứ giác nội tiếp

Và cuối cùng là một số đề thi tham khảo học kì 2 môn Toán 9.

Đọc Đề cương ôn tập toán 9 học kì 2 năm học 2017-2018:

1 Comment

Add a Comment
  1. Bài 13 ai biết làm ko?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *