Đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán 9 THPT chuyên Hà Nội Amsterdam 2017-2018

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam, năm học 2017-2018. Thời gian làm bài: 45 phút.

Bài 1: (4 điểm)

A=\left( {\frac{{x-2\sqrt{x}}}{{x-4}}-1} \right):\left( {\frac{{4-x}}{{x-\sqrt{x}-6}}-\frac{{\sqrt{x}-2}}{{3-\sqrt{x}}}-\frac{{\sqrt{x}-3}}{{\sqrt{x}+2}}} \right)

a) Rút gọn biểu thức A

b) Tìm các giá trị nguyên của x để A nguyên

Bài 2: (3 điểm)

a) Rút gọn biểu thức: A=\frac{{\sqrt{{17+12\sqrt{2}}}-5\sqrt{{17-12\sqrt{2}}}}}{{\sqrt{2}-1}}

b) Cho góc nhọn \beta thỏa mãn \cos \alpha =\frac{1}{3}. Tính giá trị của biểu thức:

B=\frac{{\sin \alpha -3\cos \alpha }}{{\sin \alpha +2\cos \alpha }}

Bài 3: Cho \Delta ABC\displaystyle \widehat{{ABC}}={{60}^{0}};\,\,\,\widehat{{BCA}}={{45}^{0}} và AB = 4cm. Kẻ 2 đường cao AD và CE của tam giác. Gọi H và K là chân đường vuông góc kẻ từ D và E tới AC.

a) Tính BC, CA và diện tích \Delta ABC

b) Tính diện tích \Delta BDE

c) Tính AH, AK?

Fanpage Toán cấp 2:

Nhóm Giải toán cấp 2

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2