Đề kiểm tra giữa HK2 môn Toán 7 THCS Minh Khai 2018-2019

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 7 trường THCS Minh Khai năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút.

I. Trắc nghiệm: (2 điểm) Chọn chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng.

a) Đơn thức đồng dạng với đơn thức 3x2y là:

A. 3xy                      B. 8xy2                      C. – 5x2y                D. Kết quả khác

b) Giá trị của biểu thức 4x2 – 5 tại x = $ -\frac{1}{2}$ là:

A. – 5                       B.  – 4                    C. – 6                    D. $ \frac{1}{2}$

c) Cho ∆ABC có $ \widehat{B}={{90}^{0}}$, AB = 6cm, AC = 10cm. Độ dài cạnh BC bằng:

A. 8cm                     B. 6cm                     C. 12cm              D. 13cm

d) Cho ∆ABC và ∆DEF có AB = ED, $ \displaystyle \widehat{\text{A}}\text{ = }\widehat{\text{D}}$. Thêm điều kiện nào dưới đây để ∆ABC = ∆DEF

A. $ \displaystyle \widehat{\text{C}}\text{ = }\widehat{\text{E}}$

B. $ \displaystyle \idehat{\text{B}}\text{ = }\widehat{\text{F}}$

C. AB = BC

D. AC = DF

II. Tự luận: (8 điểm)

Bài 1. (1,5 điểm) Điểm số trong các lần bắn của một xạ thủ thi bắn súng được ghi lại như sau:

89108871010910
810109899101010

a) Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị của dấu hiệu là bao nhiêu?

b)Hãy lập bảng tần số và tính số trung bình cộng.

Bài 2. (1 điểm) Thu gọn đa thức

A = 15x2y – 7xy2 – y3 + 2y3 – 12x2y + 7xy2

Bài 3. (1,5 điểm)

1) Cho hai đơn thức A = $ -\frac{2}{5}{{x}^{2}}{{y}^{2}}z;B=5{{x}^{4}}{{y}^{2}}{{z}^{2}}$

Tính tích của C = A.B rồi xác định phần hệ số, phần biến và bậc của đơn thức C

2) Tìm đơn thức M biết: 7x2y3 + 8x2y3 – 2x2y3 + M = 10x2y3

Bài 4. (3,5 điểm). Cho ∆ABC cân tại A. Kẻ BD ⊥ AC, CE ⊥ AB (D ∈ AC, E ∈ AB). Gọi O là giao điểm của BD và CE

a) Chứng minh ∆ADB = ∆AEC

b) Chứng minh ∆BOC cân

c) Chứng minh ED // BC

d) Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh EM = $ \frac{1}{2}$BC

Bài 5. (0,5 điểm) Tính giá trị của đa thức Q = 6x3 – 4x2y – 14y2 + 21xy + 9 tại x, y thỏa mãn 2x2 + 7y = 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *