Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Bằng kiến thức về phân tích hằng đẳng thức để phân tích đa thức thành nhân tử nhanh nhất và chính xác nhất để áp dụng giải các dạng đại số trong chương trình toán cấp 2, cụ thể là lớp 8.

Theo các chuyên gia về toán cấp 2 thì có thể nhận thấy kiến thức về hằng đẳng thức chính là kiến thức nền giúp các bạn học sinh hoàn thành chương trình toán lớp 8 cơ bản nhất. Dưới đây là một số kiến thức và dạng bài tập cụ thể để bạn ôn tập và thực hành.

Kiến thức cơ bản dùng hằng đẳng thức để phân tích đa thức thành nhân tử

Trong chương trình đại số 8 thì bạn cần nắm vững và áp dụng phương pháp dùng hằng đẳng thức cần lưu ý:

– Trước tiên nhận xét xem các hạng tử của đa thức có chứa nhân tử chung không ? Nếu có thì áp dụng phương pháp đặt thành nhân tử chung.

– Nếu không thì xét xem có thể áp dụng hằng đẳng thức đáng nhớ để phân tích thành nhân tử hay không ?

Chú ý: Đôi khi phải đổi dấu mới áp dụng hằng đẳng thức.

Ví dụ:

-4×2 – 12x – 9 = -(4×2 + 12x + 9)

                        = -[(2x)2 + 2 . 2x . 3 + 32] = – (2x + 3)2

Một số dạng toán cơ bản về việc phân tích đa thức thành nhân tử

Dưới đây là một số bài toán cơ bản thuộc chương phân tích đa thức thành nhân tử bằng kiến thức dùng hằng đẳng thức trong chương trình toán lớp 8:

Nguồn Toancap2.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *