Chuyên đề tam giác đồng dạng – Toán lớp 8

Đây là bài thứ 10 of 10 trong series Chuyên đề Toán 8

Chuyên đề bao gồm: các trường hợp đồng dạng của hai tam giác, tỉ số các đường cao, tỉ số diện tích của hai tam giác đồng dạng.

Nhờ tam giác đồng dạng, ta có thêm nhiều cách mới để chứng minh các quan hệ về độ dài đoạn thẳng, số đo góc, diện tích tam giác.

I. CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG CỦA TAM GIÁC

Đối với hai tam giác, có ba trường hợp đồng dạng: trường hợp cạnh-cạnh-cạnh, trường hợp cạnh-góc-cạnh, trường hợp góc-góc. Đối với hai tam giác vuông, ngoài các trường hợp nói trên còn có trường hợp đồng dạng về cạnh huyền và cạnh góc vuông.

Chuyên đề tam giác đồng dạng - Toán lớp 8

Chuyên đề tam giác đồng dạng - Toán lớp 8-1

Chuyên đề tam giác đồng dạng - Toán lớp 8-2

Chuyên đề tam giác đồng dạng - Toán lớp 8-3

II. TỈ SỐ CÁC ĐƯỜNG CAO, TỈ SỐ DIỆN TÍCH CỦA HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

Nếu hai tam giác đồng dạng thì tỉ số các đường cao tương ứng bằng tỉ số đồng dạng, tỉ số diện tích bằng bình phương tỉ số đồng dạng.

Chuyên đề tam giác đồng dạng - Toán lớp 8-4

Chuyên đề tam giác đồng dạng - Toán lớp 8-5

Chuyên đề tam giác đồng dạng - Toán lớp 8-6

Series Navigation<< Chuyên đề Tứ giác – Hình học 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *