Sách Bài tập nâng cao và các chuyên đề Toán 8

Cuốn Sách Bài tập nâng cao và các chuyên đề Toán 8 có 2 phần Đại số và Hình học. Mỗi phần có các chương, mỗi chương chia làm nhiều tiết.

Nội dung cuốn sách gồm:

Phần Đại số:

Chương I: Phép nhân và phép chia các đa thức

Chương II: Phân thức đại số

Chương III: Phương trình bậc nhất

Chương IV: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Phần Hình học:

Chương I: Tứ giác

Chương II: Đa giác. Diện tích đa giác

Chương III: Tam giác đồng dạng

Chương IV: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều

Và đặc biệt trong cuốn sách này có các chuyên đề Toán 8:

  • Chuyên đề 1: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng một số phương pháp khác
  • Chuyên đề 2: Số chính phương
  • Chuyên đề 3: Phương pháp chứng minh bất đẳng thức
  • Chuyên đề 4: Dấu của nhị thức bậc nhất
  • Chuyên đề 5: Phương pháp diện tích
  • Chuyên đề 6: Phương pháp tam giác đồng dạng

Đọc Sách Bài tập nâng cao và các chuyên đề Toán 8:

1 Comment

Add a Comment
  1. Phạm Thị Phương Ngọc

    Mình muốn có tài liệu này cần phải làm gì ạ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Toán THCS © 2012 Liên hệ
tài liệu đại học