Sách Bài tập nâng cao và các chuyên đề Toán 8

Cuốn Sách Bài tập nâng cao và các chuyên đề Toán 8 có 2 phần Đại số và Hình học. Mỗi phần có các chương, mỗi chương chia làm nhiều tiết.

Nội dung cuốn sách gồm:

Phần Đại số:

Chương I: Phép nhân và phép chia các đa thức

Chương II: Phân thức đại số

Chương III: Phương trình bậc nhất

Chương IV: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Phần Hình học:

Chương I: Tứ giác

Chương II: Đa giác. Diện tích đa giác

Chương III: Tam giác đồng dạng

Chương IV: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều

Và đặc biệt trong cuốn sách này có các chuyên đề Toán 8:

  • Chuyên đề 1: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng một số phương pháp khác
  • Chuyên đề 2: Số chính phương
  • Chuyên đề 3: Phương pháp chứng minh bất đẳng thức
  • Chuyên đề 4: Dấu của nhị thức bậc nhất
  • Chuyên đề 5: Phương pháp diện tích
  • Chuyên đề 6: Phương pháp tam giác đồng dạng

Đọc Sách Bài tập nâng cao và các chuyên đề Toán 8:

Fanpage Toán cấp 2:

Nhóm Giải toán cấp 2

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2