THCS ARCHIMEDES ACADEMY

Đề kiểm tra giữa HK2 môn Toán 9 THCS ARCHIMEDES ACADEMY 2018-2019

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 9 trường THCS ARCHIMEDES ACADEMY năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 120 phút. Câu I (2,0 điểm). Cho hai biểu thức A = $ 1-\frac{{\sqrt{x}}}{{\sqrt{x}+1}}$, B = $ \frac{{\sqrt{x}+3}}{{\sqrt{x}-2}}-\frac{{\sqrt{x}+2}}{{\sqrt{x}-3}}+\frac{{\sqrt{x}+2}}{{x-5\sqrt{x}+6}}$ với x ≥ 0; x ≠ 4; x ≠ 9 a) Rút gọn B b) […]

Đề kiểm tra KSCL giữa kì 1 môn Toán 9 THCS ARCHIMEDES – ACADEMY 2017-2018

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 trường THCS ARCHIMEDES – ACADEMY, TP Hà Nội, năm học 2017-2018. Thời gian: 90 phút Bài 1 (2,5 điểm) Cho biểu thức $ P=\left( {\frac{{\sqrt{x}}}{{\sqrt{x}-1}}-\frac{1}{{x-\sqrt{x}}}} \right):\left( {\frac{1}{{\sqrt{x}+1}}+\frac{2}{{x-1}}} \right)$ a) Rút gọn biểu thức P với a > 0 và $ […]

Đề kiểm tra lần 4 môn Toán 9 THCS ARCHIMEDES ACADEMY 2018-2019

Đề kiểm tra lần 4 môn Toán lớp 9 trường THCS ARCHIMEDES ACADEMY năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 135 phút. Bài 1: RÚT GỌN BIỂU THỨC: Cho biểu thức: $ P=\left( \frac{3x+\sqrt{16x}-7}{x+2\sqrt{x}-3}-\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+3}-\frac{\sqrt{x}+7}{\sqrt{x}-1} \right):\left( 2-\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} \right)$ a) (1 điểm) Tìm điều kiện xác định và rút gọn P b) (0,5 điểm) Tìm x để […]

Toán THCS © 2012 Liên hệ