Trò chơi Đố vui Toán 6 – Số học 6

Toán cấp 2 gửi tới các em học sinh lớp 6 trò chơi đố vui cực kì thú vị và bổ ích. Kiến thức chỉ nằm trong chương trình Số học 6 mà thôi.

Mỗi lớp chọn ra 3 học sinh học giỏi Toán để tham gia chương trình “ĐỐ VUI”.
HÌNH THỨC CHƠI NHƯ SAU:
+ Lần lượt mở các ô số để xem câu hỏi.
+ Cả 4 lớp cùng trả lời câu hỏi. Trả lời đúng đạt 10 điểm.
+ Sau khi mở hết 4 ô số ta sẽ nhìn thấy một tấm ảnh. Đó là một nhà Toán học nổi tiếng. Lớp nào đoán được tên nhà Toán học đó đạt thêm 10 điểm. Nếu không đoán được thì dành quyền trả lời cho các học sinh ở dưới ( có phần thưởng cho học sinh trả lời đúng)

Trò chơi Đố vui Toán 6 - Số học 6

Đề bài

Câu 1:
a) Số nào là bội của mọi số tự nhiên khác 0?
b) Số nào là ước của mọi số tự nhiên?

GIẢI:
a) Vì số 0 chia hết cho mọi số tự nhiên khác 0. Nên số 0 là bội của mọi số tự nhiên khác 0.

b) Vì mọi số tự nhiên đều chia hết cho 1. Nên số 1 là ước của mọi số tự nhiên

Câu 2:
Hãy tính nhanh tổng sau:

S = 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + ……… + 99

GIẢI:
Từ 0 đến 99 có tất cả: 99 – 0 + 1 = 100 số hạng .
Do đó:
S = 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + … + 99

= $ \displaystyle \frac{(99+0).100}{2}$

= 4950

Câu 3:

Nếu a chia hết cho 6, b chia hết cho 12 thì a + b chia hết cho:
a ) 2, 3, 6
b ) 3, 6
c ) 6, 9
d ) 6, 12

Câu 4:
Tìm số tự nhiên x biết: 3x -1= 80

Giải:
3x -1= 80
3x = 80 + 1
3x = 81
3x = 34
x = 4

Trò chơi Đố vui Toán 6 - Số học 6-1

Đáp án

Phần chơi dành cho khán giả

Có một cái ao, người ta bỏ vào một nhánh sen, mỗi ngày nhánh sen tăng lên gấp đôi, đến ngày thứ 10 thì nhánh sen đã phủ kín cả mặt hồ. Đố các bạn ngày thứ mấy thì nhánh sen phủ kín nửa mặt hồ???

Giải:
Đến ngày thứ 9

2 Comments

Add a Comment
  1. toán này giúp tốt cho nhiều người

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *