Tháng: Tháng Một 2019

Đề kiểm tra chương 3: Thống kê – Đại số 7 THCS Lê Quý Đôn 2018-2019

Đề kiểm tra chương 3: Thống kê – môn Đại số 7 trường THCS Lê Quý Đôn năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 45 phút. TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Chọn đáp án đúng trong các câu hỏi sau: Câu 1. Điểm kiểm tra một bài kiểm tra môn ngữ văn của mỗi học sinh […]

Đề kiểm tra môn Toán 9 THCS Giảng Võ ngày 24 tháng 1 năm 2019

Thời gian làm bài: 120 phút Bài 1. (2,0 điểm) Cho A = $ \frac{1}{{\sqrt{x}+2}}+\frac{1}{{\sqrt{x}-2}}$ và B = $ \frac{{\sqrt{x}-2}}{{\sqrt{x}}}$ với x > 0 và x ≠ 4 a) Tính giá trị của B khi x = $ 4-2\sqrt{3}$ b) Biết P = A.B. Tìm x để P > $ \frac{1}{2}$ c) Tìm tất cả […]

Đề thi KSCL môn Toán 9 THCS Đại Áng 2018-2019

Đề thi khảo sát chất lượng môn Toán lớp 9 trường THCS Đại Áng, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội năm học 2018-2019. Ngày thi 26/1/2019. Bài 1. (2 điểm) Với x ≥ 0; x ≠ 9 cho hai biểu thức: A = $ \frac{{\sqrt{x}+1}}{{\sqrt{x}-3}}$ và B = $ \frac{{2\sqrt{x}}}{{\sqrt{x}+3}}+\frac{{\sqrt{x}}}{{\sqrt{x}-3}}-\frac{{3x+3}}{{x-9}}$ a) Tính giá trị của […]

Đề kiểm tra tháng 1 môn Toán 9 THCS Thanh Xuân Nam 2018-2019

Đề kiểm tra tháng 1 môn Toán lớp 9 trường THCS Thanh Xuân Nam, Phòng giáo dục và đào tạo quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 120 phút. Bài 1 (2 điểm) Cho biểu thức $ P=\frac{{\sqrt{x}+1}}{{x+\sqrt{x}+1}}+\frac{1}{{1-\sqrt{x}}}+\frac{{x+2}}{{x\sqrt{x}-1}}$ với $ x\ge 0;x\ne 1$ Rút gọn biểu thức P Tính giá […]

Đề thi chọn học sinh năng khiếu Toán 6 huyện Phù Ninh 2017-2018 có đáp án

Toán cấp 2 gửi tới các em Đề thi chọn học sinh năng khiếu Toán 6 huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ năm học 2017-2018. Có đáp án. Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề). HD CHẤM THI CHỌN HỌC SINH NĂNG KHIẾU NĂM HỌC 2017-2018 Môn: Toán – Lớp 6:


Toán THCS © 2012 Liên hệ
tài liệu đại học