Đề thi chọn học sinh năng khiếu Toán 6 huyện Phù Ninh 2017-2018 có đáp án

Toán cấp 2 gửi tới các em Đề thi chọn học sinh năng khiếu Toán 6 huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ năm học 2017-2018. Có đáp án.

Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề).

Đề thi chọn học sinh năng khiếu Toán 6 huyện Phù Ninh 2017-2018 có đáp án

Đề thi chọn học sinh năng khiếu Toán 6 huyện Phù Ninh 2017-2018 có đáp án-1

HD CHẤM THI CHỌN HỌC SINH NĂNG KHIẾU NĂM HỌC 2017-2018 Môn: Toán – Lớp 6:

Đề thi chọn học sinh năng khiếu Toán 6 huyện Phù Ninh 2017-2018 có đáp án-2

Đề thi chọn học sinh năng khiếu Toán 6 huyện Phù Ninh 2017-2018 có đáp án-3

1 Comment

Add a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *