Đề kiểm tra chương 3: Thống kê – Đại số 7 THCS Lê Quý Đôn 2018-2019

Đề kiểm tra chương 3: Thống kê – môn Đại số 7 trường THCS Lê Quý Đôn năm học 2018-2019.

Thời gian làm bài: 45 phút.

TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Chọn đáp án đúng trong các câu hỏi sau:

Câu 1. Điểm kiểm tra một bài kiểm tra môn ngữ văn của mỗi học sinh của lớp 7B được cô giáo ghi lại trong bảng dưới đây:

Giá trị (x)45678910 
Tần số (n)1314111521N = 47

Mốt của dấu hiệu là:

A. 8                    B. 10                    C. 9                      D. 32

Câu 2. Số các giá trị khác nhau ở bảng trên là:

A. 10                  B. 7                      C. 6                      D. 9

Câu 3. Số lần lặp lại của mỗi giá trị của dấu hiệu trong dãy các giá trị được gọi là:

A. Mốt                B. Tần số              C. Trung bình cộng         D. Đơn vị điều tra

Câu 4. Thời gian (tính bằng phút) hoàn thành cùng một loại sản phẩm của 60 công nhân được cho dưới bảng sau:

Giá trị (x)345678910 
Tần số (n)2236518915N=60

Số trung bình cộng là:

A. 8,9                     B. 8,1                   C. 7,2                   D. 7,9

TỰ LUẬN (8 điểm)

Bài 1 (3 điểm). Lớp 7A quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt, số tiền của mỗi bạn đóng góp được thống kê trong bảng sau (đơn vị là nghìn đồng)

35861075865
5354385579
10810571084810

a. Dấu hiệu điều tra ở đây là gì? Số giá trị của dấu hiệu là bao nhiêu?

b. Lập bảng tần số và nêu nhận xét.

Bài 2 (5 điểm) Thời gian giải một bài toán của mỗi học sinh ở một lớp được ghi lại trong bảng tần số sau:

Giá trị (x)458101113 
Tần số (n)339942N = 30

a. Dấu hiệu điều tra ở đây là gì? Số các giá trị của dấu hiệu là bao nhiêu?

b. Tính số trung bình cộng (làm tròn đến 1 chữ số thập phân sau dấu phẩy) và tìm mốt của dấu hiệu.

c. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.

Chú ý: Học sinh được phép sử dụng máy tính cầm tay!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *