Căn bậc ba – Bồi dưỡng Đại số 9

Căn bậc ba

Ví dụ 11. Giải phương trình:

 

Thử lại, x = 2 nghiệm đúng phương trình đã cho.

Vậy nghiệm của phương trình là x = 2.

BÀI TẬP

57*. Giải phương trình:

58*. Tính giá trị các biểu thức:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *