Dấu hiệu nhận biết của các tứ giác đặc biệt

Toancap2.net đưa ra dấu hiệu nhận biết của một số tứ giác đặc biệt như: hình thang, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi và hình vuông.

Nếu nắm được các dấu hiệu này thì các em mới có thể làm được bài tập hình học lớp 8.

1. Dấu hiệu nhận biết hình thang

 • Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song.
 • Hình thang vuông là Hình thang có một góc vuông.
 • Hình thang có hai góc kề một cạnh đấy bằng nhau là hình thang cân.
 • Hình thang hai đường chéo bằng nhau là Hình thang cân.

2. Dấu hiệu nhận hình bình hành

 • Tứ giác có các cạnh đối song song là hình bình hành.
 • Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau là hình bình hành.
 • Tứ giác có hai cạnh đối song song và bằng nhau là hình bình hành.
 • Tứ giác có các góc đối song song là hình bình hành.
 • Tứ giác có Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường là hình bình hành.

3. Dấu hiệu nhận hình chữ nhật

 • Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật.
 • Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật.
 • Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật.
 • Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.

4. Dấu hiệu nhận hình thoi

 • Tứ giác có có bốn cạnh bằng nhau là hình thoi.
 • Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau là hình thoi.
 • Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc nhau là hình thoi.
 • Hình bình hành có một đường chéo là đường phân giác một góc là hình thoi.

5. Dấu hiệu nhận hình vuông

 • Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông.
 • Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc nhau là hình vuông.
 • Hình chữ nhật có có một đường chéo là đường phân giác một góc là hình vuông.
 • Hình thoi có một góc vuông là hình vuông.
 • Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *