Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số 8 THCS Lê Ngọc Hân 2011-2012

Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) môn chương 1 môn Đại số lớp 8 trường THCS Lê Ngọc Hân, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội năm học 2011-2012.

Đề gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận.

I. TRẮC NGHIỆM: (3đ)

Bài 1: (1đ) Đánh dấu “x” vào ô thích hợp:

STTKHẲNG ĐỊNHĐS
1(a + 2)(2 – a) = 4 – a2  
2x3 – 8 = (x – 2)( x2 + 4x +4)  
3(2x + 1)2 = 2x2 + 4x + 1  
48x3 +12x2y + 6xy2 + y3 = (2x + y)3  

Bài 2: (2đ) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1.  (x3 – 1 – 3x2 + 3x) : (x2 + 1 – 2x) =

A. x + 1

B. x2 – 1

C. x – 1

D. – x + 1

Câu 2. Để đa thức x2 – 3x + a chia hết cho đa thức x + 1 thì giá trị của a là:

A. 4

B. – 4

C. 2

D. – 2

Câu 3. Giá trị của biểu thức: x(x + 1) – y(x + 1) tại x = 2011 và y= 2012 bằng:

A. – 2011

B. 2011

C. – 2012

D. 2012

Câu 4. Cho A = 2xny5 và B = – 3x3yn. Để A chia hết cho B thì:

A. n ∈ ∅

B. n = 2

C. n = 3

D. n ∈ {3;4;5}

II. TỰ LUẬN: (7đ)

Bài 1. (3đ) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a. 2a3 – 4a2 + 2a

b. a2 – a – b2 + b

c. 3a2 – 2a – 5

Bài 2. (2đ) Tìm x biết:

a. (x + 1)(x – 3) – (x – 2)2 = 1

b. x2(x – 1) – 4x + 4 = 0

Bài 3. (1,5đ) Cho hai đa thức A = 2x3 + 3x2 – x + 5 và B = x + 2

a. Thực hiện phép chia A cho B. Chỉ rõ đa thức thương Q và dư R.

b. Tìm giá trị nguyên của x để A chia hết cho B.

 Bài 4. (0,5đ)

a. Tìm GTLN của biểu thức: P = 4x – 2x2 + 1

b. Tìm GTNN của A = x2 + 3y2 – 2xy – 14y + 2x + 2014

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *