Đề kiểm tra giữa HK2 môn Toán 7 THCS Tiên Hiệp 2018-2019 có đáp án

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng giữa học kì 2 môn Toán lớp 7 trường THCS Tiên Hiệp, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút.

Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận và có 2 mã đề, có đáp án.

Mã đề 01:

Đề kiểm tra giữa HK2 môn Toán 7 THCS Tiên Hiệp 2018-2019 có đáp án

Đề kiểm tra giữa HK2 môn Toán 7 THCS Tiên Hiệp 2018-2019 có đáp án-1

Mã đề 02:

Đề kiểm tra giữa HK2 môn Toán 7 THCS Tiên Hiệp 2018-2019 có đáp án-2

Đề kiểm tra giữa HK2 môn Toán 7 THCS Tiên Hiệp 2018-2019 có đáp án-3

Đáp án đề kiểm tra giữa học kì II môn Toán 7 THCS Tiên Hiệp 2018-2019.

Đề kiểm tra giữa HK2 môn Toán 7 THCS Tiên Hiệp 2018-2019 có đáp án-4

Đề kiểm tra giữa HK2 môn Toán 7 THCS Tiên Hiệp 2018-2019 có đáp án-5

Đề kiểm tra giữa HK2 môn Toán 7 THCS Tiên Hiệp 2018-2019 có đáp án-6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *