Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 9 quận Ba Đình năm 2017 – 2018 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 9 Phòng giáo dục và đào tạo quận Ba Đình năm 2017 – 2018.

Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề).

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 9 quận Ba Đình năm 2017 - 2018 có đáp án

Đáp án đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 9 quận Ba Đình năm 2017 – 2018:

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 9 quận Ba Đình năm 2017 - 2018 có đáp án-1

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 9 quận Ba Đình năm 2017 - 2018 có đáp án-2

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 9 quận Ba Đình năm 2017 - 2018 có đáp án-3

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 9 quận Ba Đình năm 2017 - 2018 có đáp án-4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *