Đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán 9 THCS Tân Mai 2016-2017

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 trường THCS Tân Mai, quận Hoàng Mai, năm học 2016 – 2017. Thời gian làm bài: 45 phút.

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (1 điểm). Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Cho biểu thức: M=\frac{{\sqrt{x}+1}}{{\sqrt{x}-3}}. Điều kiện xác định của biểu thức M là:

A. x>0

B. x\ge 0

C. x\ge 0x\ne 3

D. x\ge 0x\ne 9

Câu 2: Giá trị của \sqrt[3]{{-64}} bằng:

A. (-8)                B. 8                      C. (-4)                            D. 4

Câu 3: Đưa thừa số ra ngoài dấu căn của biểu thức \sqrt{{{{x}^{2}}y}} với \displaystyle x<0,\,\,\,y\ge 0 ta được:

A. x\sqrt{y}

B. -x\sqrt{y}

C. \left| {{{x}^{2}}} \right|\sqrt{y}

D. -\left| x \right|\sqrt{y}

Câu 4: Rút gọn biểu thức: \sqrt{{\frac{{2{{a}^{2}}}}{{72}}}} bằng:

A. \frac{a}{6}

B. \frac{{\left| a \right|}}{6}

C. \frac{a}{{36}}

D. \frac{{\left| a \right|}}{{36}}

B. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1 (3 điểm). Thực hiện phép tính:

a) \left( {2\sqrt{5}.\sqrt{2}-3\sqrt{{40}}+\sqrt{{90}}:3} \right):\sqrt{{640}}

b) \sqrt{{{{{\left( {\sqrt{3}+1} \right)}}^{2}}}}-\sqrt{{{{{\left( {1-\sqrt{3}} \right)}}^{2}}}}+2\sqrt{3}

c) 3\sqrt{{2a}}-\sqrt{{18{{a}^{3}}}}+4\sqrt{{\frac{a}{2}}}-\frac{1}{4}\sqrt{{128a}} (với a\ge 0 )

Bài 2 (2,5 điểm). Giải phương trình:

a) \frac{1}{4}\sqrt{{16x-48}}-5\sqrt{{4x-12}}+2\sqrt{{9x-27}}=-6

b) \sqrt{{x-3}}-2\sqrt{{{{x}^{2}}-9}}=0

Bài 3 (3 điểm). Cho hai biểu thức: A=\frac{{2\sqrt{x}}}{{\sqrt{x}-3}}+\frac{{x+9\sqrt{x}}}{{9-x}}B=\frac{{x+5\sqrt{x}}}{{x-25}} với

x\ge 0,\,\,x\ne 9,\,\,x\ne 25 .

a) Rút gọn các biểu thức A và B.

b) Tính B khi x=6-2\sqrt{5}

c) So sánh P=\frac{A}{B} với 1.

Bài 4 (0,5 điểm). Cho hai số thực x, y và x + y = 1. Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức: A=\frac{y}{{1+x}}+\frac{x}{{1+y}}

Fanpage Toán cấp 2:

Nhóm Giải toán cấp 2

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2