Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 6 THCS Tân Mai 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 6 tiết 52+53 trường THCS Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội năm học 2018-2019.

Thời gian làm bài: 90 phút

Ngày kiểm tra: 07 tháng 12 năm 2018.

I. Phần trắc nghiệm (1,5 điểm)

Câu 1 (0,75 điểm): Trong các câu sau câu nào đúng câu nào sai?

a) Mọi số nguyên tố đều có chữ số tận cùng là 3, 7, 9

b) Số nguyên nhỏ hơn 1 là số nguyên âm

c) Hai tia đối nhau thì chung gốc

Câu 2 (0,75 điểm): Chọn chữ cái đứng trước đáp án đúng.

a) Số đối của số 6 là:
A. – 6

B. ± 6

C. 6

D. $ \frac{1}{6}$

b) Biết |x| + 5 = 8, giá trị của x là:
A. 3

B. 3 hoặc – 3

C. – 3

D. 13

c) Cho 3 điểm H, I, K thẳng hàng. Trong các câu sau, câu nào sai?

A. Cho đường thẳng HK đi qua I

B. Điểm I nằm giữa hai điểm H và K

C. Đường thẳng IK đi qua H

D. Ba điểm H, I, K cùng thuộc một đường thẳng

II. Phần tự luận (8,5 điểm):

Bài 1 (2 điểm): Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể):

a) 9 – 32.48

b) (- 37) + 4.|- 6|

c) 307 – [(180.40 – 160) : 22 + 9] : 2

Bài 2 (2 điểm): Tìm số nguyên x, biết:

a) 10 + 2x = 45 : 43

b) x – 8 = (- 15) + (+ 29)

c) (x + 2)3 – 7 = 101

Bài 3 (2 điểm): Số học sinh của một trường khi xếp thành 12 hàng, 15 hàng, 18 hàng đều vừa đủ. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh? Biết số học sinh trong khoảng từ 500 đến 600 em.

Bài 4 (2 điểm): Trên tia Ax, vẽ hai điểm B và C sao cho AB = 3,5cm, AC = 7cm.

a) Chứng tỏ rằng điểm B nằm giữa hai điểm A và C

b)So sánh AB và BC

c) Điểm B có là trung điểm của đoạn thẳng AC không? Vì sao?

Bài 5 (0,5 điểm): Cho a, b ∈ N. Chứng tỏ rằng nếu 5a + 3b và 13a + 8b cùng chia hết cho 2018 thì a và b cũng chia hết cho 2018.

Chú ý: Học sinh không sử dụng máy tính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *