Đề kiểm tra KSCL môn Toán 7 THCS Mỹ Đình 1 năm 2018-2019

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng môn Toán lớp 7 THCS Mỹ Đình 1, Phòng giáo dục và đào tạo quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội năm học 2018-2019.

Thời gian làm bài: 90 phút

Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận.

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (1 điểm). Viết lại chữ cái đứng trước đáp án đúng trong các câu sau vào bài kiểm tra.

Câu 1. Cho $ 12:x=3:5$ giá trị của $ x$ bằng:

A. 10                      B. 5                        C. 20                           D. 4

Câu 2. Kết quả của phép tính $ {{\left( {\frac{2}{3}} \right)}^{3}}:{{\left( {-\frac{2}{3}} \right)}^{2}}$ là:

A. 1

B. $ -1$

C. $ \frac{2}{3}$

D. $ \frac{{-2}}{3}$

Câu 3. Nếu $ m\bot b$ và $ m\bot c$ thì:

A. $ b\bot c$

B. $ m//b$

C. $ m//c$

D. $ b//c$

Câu 4. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:

A. Hai góc đồng vị phụ nhau

B. Hai góc trong cùng phía bù nhau

C. Hai góc so le trong bù nhau

D. Cả ba ý trên đều sai

 PHẦN II. TỰ LUẬN (9 điểm).

Bài 1 (2 điểm) Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể):

a) $ \frac{{-5}}{7}.\frac{{31}}{{33}}+\frac{{-5}}{7}.\frac{2}{{33}}+1\frac{5}{{17}}$

b) $ \frac{4}{7}+\frac{3}{7}.\left( {-\frac{2}{3}} \right)$

c) $ \frac{{{{9}^{2}}{{{.3}}^{3}}}}{{{{3}^{7}}}}.2018$

d) $ 3-{{\left( {-\frac{7}{8}} \right)}^{0}}+{{\left( {\frac{1}{2}} \right)}^{3}}.16$

Bài 2 (1,5 điểm) Tìm $ x$, biết:

a) $ \frac{3}{5}x+\frac{2}{3}=\frac{4}{5}$

b) $ \left| {\frac{1}{2}x+\frac{3}{5}} \right|=\frac{1}{2}$

c) $ {{2}^{x}}+{{2}^{{x+4}}}=544$

Bài 3 (2 điểm)

Bạn An có 35 viên bi gồm 3 màu xanh, đỏ, vàng. Số viên bi màu xanh và đỏ tỉ lệ với 2 và 3, số viên bi màu đỏ và vàng tỉ lệ với 4 và 5. Tính số viên bi mỗi loại.

Bài 4 (3 điểm)

Cho hình vẽ bên,

Đề kiểm tra KSCL môn Toán 7 THCS Mỹ Đình 1 năm 2018-2019

biết rằng DE // Ax, góc BAx bằng $ {{35}^{o}}$, góc DBC bằng $ {{55}^{o}}$

góc BCy bằng $ {{125}^{o}}$

a) Tính góc ABE

b) Chứng minh Cy // Ax

c) Chứng minh $ AB\bot BC$

Bài 5 (0,5 điểm) Cho $ \frac{x}{z}=\frac{z}{y}$. Chứng minh rằng: $ \frac{{{{x}^{2}}+{{z}^{2}}}}{{{{y}^{2}}+{{z}^{2}}}}=\frac{x}{y}$

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *