Đề thi vào 10 môn Toán chuyên Lê Quý Đôn – Bình Định 2018

Đề thi vào lớp 10 môn Toán chuyên Lê Quý Đôn, Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Định năm học 2018 -2019. Ngày thi 02/6/2018. Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian giao đề.

Đề thi vào 10 môn Toán chuyên Lê Quý Đôn - Bình Định 2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *