Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Nam Định 2018 có đáp án

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Nam Định năm học 2018 -2019. Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian giao đề. Có đáp án.

Ngày thi 9/6/2018

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Nam Định 2018 có đáp án

Đáp án đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Nam Định 2018

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Nam Định 2018 có đáp án-1

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Nam Định 2018 có đáp án-2

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Nam Định 2018 có đáp án-3

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Nam Định 2018 có đáp án-4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *