Đề thi vào 10 môn Toán TP Hồ Chí Minh 2018 có đáp án

Đề thi vào lớp 10 môn Toán Sở giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh năm học 2018 -2019. Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian giao đề. Có đáp án. Ngày thi 3/6/2018.

Nội dung đề thi:

Đề thi vào 10 môn Toán TP Hồ Chí Minh 2018 có đáp án

Đề thi vào 10 môn Toán TP Hồ Chí Minh 2018 có đáp án

Hướng dẫn giải:

Đề thi vào 10 môn Toán TP Hồ Chí Minh 2018 có đáp án

Đề thi vào 10 môn Toán TP Hồ Chí Minh 2018 có đáp án

Đề thi vào 10 môn Toán TP Hồ Chí Minh 2018 có đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *