Sách Toán 8

Sách Toán lớp 8 bao gồm sách giáo khoa (SGK), sách tham khảo và nâng cao dành cho học sinh lớp 8 ôn luyện củng cố kiến thức thi học sinh giỏi.

Học và giải toán một cách thông minh khối 8,9

Học toán là một quá trình sáng tạo, sáng tạo trong tiếp thu kiến thức, sáng tạo trong vận dụng kiến thức, vì thế cần phải học toán một cách thông minh, mà thông minh chính là do học tập mà có. Giải toán cùng là một quá trình vận dụng kiến thức, nên cùng […]

Các chuyên đề chọn lọc Toán 8 – tập 1, tập 2

Các chuyên đề chọn lọc toán 8 – tập 1, tập 2 là 2 cuốn sách hỗ trợ giúp các em học sinh lớp 8 học tốt môn Toán với các chuyên đề cơ bản và nâng cao. Cuốn sách tổng hợp các kiến thức cần nhớ, một số ví dụ và bài tập cùng […]

Sách Để học tốt Toán 8 – tập 1, tập 2

2 Cuốn sách Để học tốt Toán 8 bao gồm 2 tập là tập 1 và tập 2 với 2 phần Đại số và Hình học. Mỗi phần có các chủ đề có: lý thuyết và bài tập. Cuốn sách nêu các kiến thức cơ bản toán lớp 8, có thí dụ minh họa Đọc sách Để học tốt […]

Sách Bồi dưỡng học sinh giỏi toán Đại số 8

Cuốn sách Bồi dưỡng học sinh giỏi toán Đại số 8 chia thành 10 chủ đề: Chia đa thức, phân tích đa thức thành nhân tử, phương trình bậc nhất. Và các chuyên đề giải bài toán bằng cách lập phương trình, bất phương trình bậc nhất, các bài toán về số học, bất đẳng […]


Toán THCS © 2012 Liên hệ
tài liệu đại học