Bài tập nâng cao chương 2 – Hình học 9: Đường tròn

Ôn tập chương 2 – Hình học 9: Tính chất đối xứng của đường tròn, Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn, Vị trí tương đối của 2 đường tròn.

2 Comments

Add a Comment
  1. Bài rất hay cảm ơn bạn a

  2. Bài tập rất hay. Cảm ơn bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2