Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán đa thức

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán đa thức với mục tiêu Cung cấp các lý thuyết chung về đa thức và vận dụng lý thuyết giải một số dạng toán về đa thức thường gặp trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

Tài liệu này giúp học sinh nắm được định nghĩa, các tính chất của đa thức và các dạng toán về đa thức qua đó làm được những bài toán khó dành cho học sinh giỏi lớp 8.

*Cập nhật linh tải tài liệu: https://tailieuhay.net/tai-chuyen-de-boi-duong-hoc-sinh-gioi-toan-da-thuc/

Đọc Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán đa thức lớp 8:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *