Đề khảo sát chất lượng học kì 2 môn Toán 7 huyện Vĩnh Bảo 2017-2018

Đề khảo sát chất lượng học kì 2 môn Toán 7 phòng giáo dục và đào tạo huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, năm học 2017-2018. Có đáp án.

(Thời gian: 90 phút không kể giao đề)

Đề khảo sát chất lượng học kì 2 môn Toán 7 huyện Vĩnh Bảo 2017-2018

HƯỚNG DẪN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT HỌC KÌ II MÔN TOÁN 7.

Đề khảo sát chất lượng học kì 2 môn Toán 7 huyện Vĩnh Bảo 2017-2018-1

Đề khảo sát chất lượng học kì 2 môn Toán 7 huyện Vĩnh Bảo 2017-2018-2

Đề khảo sát chất lượng học kì 2 môn Toán 7 huyện Vĩnh Bảo 2017-2018-3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *