Đề kiểm tra giữa HK2 môn Toán 7 THCS Võ Thành Trang 2018-2019

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 7 trường THCS Võ Thành Trang, quận Tân Phú năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 60 phút.

Bài 1 : (2 điểm) Điểm kiểm tra môn tiếng Anh của nhóm học sinh lớp 7A được ghi lại như sau :

5946496598
9589869689

a) Dấu hiệu cần quan tâm ở đây là gì?

b) Hãy lập bảng tần số và tính điểm trung bình cộng, tìm mốt của dấu hiệu?

c) Tính số học sinh của lớp 7A? Biết rằng số học sinh đạt điểm trung bình trở lên của nóm bằng 2/5 học sinh của lớp. 

Bài 2 : (1,5 điểm) Tính giá trị của biểu thức đại số sau :

A = – 3 + 5x2 + 2x tại x = 2

B = 4x – 5xy + 2y tại x = 1, y = – 2 $ \displaystyle \frac{1}{2}$

Bài 3 : (2,5 điểm)

Thu gọn các biểu thức sau rồi cho biết hệ số, phần biến, bậc:

a) $ \displaystyle \frac{1}{2}$x24x2y2

b) x4z3 – x4z3

c) (–xy3)2 + (–5xy4).(2xy2).($ \displaystyle \frac{1}{3}$x2y5)0

Bài 4 : (3 điểm) Cho tam giác MNP cân tại P. Kẻ PI vuông góc với MN tại I.

a) Cho IN = 6cm, PI = 8cm. Tính PM, PN?

b) Chứng minh : DPMI = DPNI

c) Vẽ IH ^ PM tại H (H Î PM). Trên tia đối của tia HI lấy điểm K sao cho HK = HI. Chứng minh: DPKI cân.

Chứng minh : MK < PN

Bài 5 : (1 điểm) Một cây cau đứng thẳng vuông góc với mặt đất bị giông bão thổi mạnh gãy gập xuống xuống làm cho ngọn cây chạm đất. Người ta đo được khoảng cách từ ngọn đến gốc cau là 1m và khoảng cách từ khúc cây bị gẫy đến mặt đất là 0,75m. Hãy tính chiều cao cây cau lúc chưa gãy?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *