Đề khảo sát học kì 1 môn Toán 7 huyện Vĩnh Bảo năm 2017 – 2018

Đề khảo sát học kì 1 môn Toán lớp 7 Phòng giáo dục và đào tạo huyện Vĩnh Bảo – Hải Phòng, năm học 2017 – 2018. Thời gian làm bài 90 phút.

Đề khảo sát học kì 1 môn Toán 7 huyện Vĩnh Bảo năm 2017 - 2018-1

Đáp án và biểu điểm:

Đề khảo sát học kì 1 môn Toán 7 huyện Vĩnh Bảo năm 2017 - 2018-2

Đề khảo sát học kì 1 môn Toán 7 huyện Vĩnh Bảo năm 2017 - 2018-3

Đề khảo sát học kì 1 môn Toán 7 huyện Vĩnh Bảo năm 2017 - 2018-4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *