Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 8 huyện Thanh Trì 2018-2019 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8 phòng giáo dục và đào tạo huyện Thanh Trì năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút. (không kể thời gian giao đề).

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 8 huyện Thanh Trì 2018-2019 có đáp án

Hướng dẫn giải, đáp án.

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 8 huyện Thanh Trì 2018-2019 có đáp án-1

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 8 huyện Thanh Trì 2018-2019 có đáp án-2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *