Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán tỉnh Bến Tre 2017 – 2018 có đáp án

Đề thi tuyển sinh môn Toán vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2017 – 2018. Sở giáo dục và đào tạo Bến Tre. Có đáp án.

Thời gian làm bài 120 phút (không kể phát đề).

Đề thi:

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán tỉnh Bến Tre 2017 - 2018 có đáp án

Hướng dẫn giải và biểu điểm dự kiến:

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán tỉnh Bến Tre 2017 - 2018 có đáp án-1

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán tỉnh Bến Tre 2017 - 2018 có đáp án-2

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán tỉnh Bến Tre 2017 - 2018 có đáp án-3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *