Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán tỉnh Bình Phước 2017 – 2018 có đáp án

Đề thi tuyển sinh môn Toán vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2017 – 2018. Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Phước. Có đáp án.

Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian giao đề.

Câu 1 ( 2.0 điểm )

1) Tính giá trị của biểu thức sau:

A=\sqrt{16}-\sqrt{9}                            B=\frac{1}{2-\sqrt{3}}+\frac{1}{2+\sqrt{3}}

2) Cho biểu thức V=\left( \frac{1}{\sqrt{x}+2}+\frac{1}{\sqrt{x}-2} \right)\frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}} với x>0,x\ne 0.

a) Rút gọn biểu thức V.

b) Tìm giá trị x của để V=\frac{1}{3}.

Câu 2 ( 2.0 điểm )

1) Cho parabol \left( P \right):\text{ }y=2{{x}^{2}} và đường thẳng d:\text{ }y=x+1.

a) Vẽ parabol \left( P \right) và đường thẳng d trên cùng một hệ trục tọa độ \displaystyle \text{Oxy}.

b) Viết phương trình đường thẳng {{d}_{1}} song song với đường thẳng \displaystyle d và đi qua điểm A\left( -1;2 \right).

2) Không sử dụng máy tính giải hệ phương trình \left\{ \begin{array}{l}3x-2y=5\\2x+y=8\end{array} \right.

Câu 3 ( 2.5 điểm )

1) Cho phương trình : 2{{x}^{2}}-2mx+{{m}^{2}}-2=0\text{ }\left( \text{1} \right), với m là tham số.

a) Giải phương trình \left( 1 \right) khi m=2.

b) Tìm các giá trị của để phương trình \left( 1 \right) có hai nghiệm {{x}_{1}},{{x}_{2}} sao cho biểu thức A=\left| 2{{x}_{1}}{{x}_{2}}-{{x}_{1}}-{{x}_{2}}-4 \right| đạt giá trị lớn nhất.

c) Cho vườn hoa hình chữ nhật có diện tích bằng 91{{m}^{2}} và chiều dài lớn hơn chiều rộng 6m. Tìm chu vi của vườn hoa?

Câu 4 ( 1.0 điểm )

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết BH=4cm, CH=9cm.

a) Tính độ dài đường cao AH\overset\frown{ABC} của tam giác ABC.

b) Vẽ đường trung tuyến AM (M\in BC) của tam giác ABC, tính AM và diện tích tam giác AHM.

Câu 5 ( 2.5 điểm )

Cho đường tròn \left( O \right) đường kính AB. Vẽ tiếp tuyến \displaystyle Ax, với đường tròn \left( O \right) (là tiếp điểm). Qua C thuộc tia \displaystyle Ax, vẽ đường thẳng cắt đường tròn \left( O \right) tại hai điểm D và E (D nằm giữa C và E;  DE nằm về hai phía của đường thẳng AB). Từ O vẽ OH vuông góc với đoạn thẳng DE tại H.

a) Chứng minh: tứ giác AOHC nội tiếp.

b) Chứng minh: AC.AE=AD.CE

c) Đường thẳng CO cắt tia BD, tia BE lần lượt tại M và N. Chứng minh: AM//BN.

Hướng dẫn giải:

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán tỉnh Bình Phước 2017 – 2018 có đáp án-1

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán tỉnh Bình Phước 2017 – 2018 có đáp án-2

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán tỉnh Bình Phước 2017 – 2018 có đáp án-3

Ghi chú:

Mọi thắc mắc, yêu cầu cần giải đáp, hỗ trợ giải toán vui lòng gửi về email toancap2.net@gmail.com hoặc inbox fanpage Toán cấp 2:

Và tham gia nhóm Giải toán cấp 2 để hỗ trợ nhau giải các bài toán lớp 6, 7, 8, 9: https://www.facebook.com/groups/2158306784220150

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2