Đề thi vào 10 môn Toán THPT chuyên tỉnh Vĩnh Long 2018

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán THPT chuyên, Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Vĩnh Long năm học 2018 -2019. Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian giao đề.

Bài I. (2 điểm)

Cho biểu thức: $ A=\left( \frac{x 3\sqrt{x} 2}{x\sqrt{x}-8}-\frac{1}{\sqrt{x}-2} \right):\frac{1}{\sqrt{x}}$ với $ x>0;x\ne 4.$ Tính giá trị của $ A$ tại $ x=14 6\sqrt{5}.$

Tính giá trị của biểu thức: $ B=\sqrt{12-\sqrt{80-32\sqrt{3}}}-\sqrt{12 \sqrt{80-32\sqrt{3}}}$

Bài II. (1 điểm)

Cho phương trình: $ {{x}^{2}} (2m-3)x-{{m}^{2}}-1=0$ với $ m$ là tham số, $ x$ là ẩn.

a) Chứng tỏ rằng phương trình có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của $ m.$

b) Giả sử $ {{x}_{1}};{{x}_{2}}$ là nghiệm của phương trình. Tìm $ m$ để phương trình có hai nghiệm $ {{x}_{1}};{{x}_{2}}$thỏa mãn $ \left| {{x}_{1}} \right|-\left| {{x}_{2}} \right|=3.$

Bài III. (1,5 điểm)

a) Giải phương trình: $ {{({{x}^{2}}-9)}^{2}}=12x 1.$

b) Giải hệ phương trình: $ \left\{ \begin{array}{l}\sqrt{2x-y-9}-36 {{x}^{2}}=0\\{{y}^{2}}-xy 9=0\end{array} \right.$

Bài IV. (1,5 điểm)

a) Tìm các số tự nhiên $ x$ thỏa mãn biểu thức $ P=-{{x}^{4}} {{x}^{2}} 14x 49$ là số nguyên tố.

b) Tìm nghiệm nguyên của phương trình: $ {{x}^{2}}-xy {{y}^{2}}=2x-3y-2.$

Bài V. (1,0 điểm)

Cho tam giác $ ABC$ vuông tại $ A$ có $ AB=6\,cm;\,AC=\,8\,cm.$ Các đường phân giác trong và phân giác ngoài của góc $ B$ lần lượt cắt các đường thẳng $ AC$ tại $ M;N.$ Tính diện tích của tam giác $ BMN.$

Bài VI. (1,0 điểm) Cho tam giác $ ABC$ vuông tại $ A$ có $ (ABBài VII. (1,0 điểm) Cho $ a;b;c$ là các số dương. Chứng minh:

a) $ \frac{{{a}^{3}}}{{{a}^{2}} {{b}^{2}}}\ge a-\frac{b}{2}.$

b) $ \frac{{{a}^{3}}}{{{a}^{2}} ab {{b}^{2}}} \frac{{{b}^{3}}}{{{b}^{2}} bc {{c}^{2}}} \frac{{{c}^{3}}}{{{a}^{2}} ac {{c}^{2}}}\ge \frac{a b c}{3}.$

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *