Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Bắc Ninh 2018 có đáp án

Đề thi vào lớp 10 môn Toán không chuyên Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Ninh năm học 2018 -2019. Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian giao đề. Có đáp án.

Nội dung đề thi:

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Bắc Ninh 2018 có đáp án

Đáp án và biểu điểm:

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Bắc Ninh 2018 có đáp án

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Bắc Ninh 2018 có đáp án

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Bắc Ninh 2018 có đáp án

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Bắc Ninh 2018 có đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *