Một số bài tập toán rèn kỹ năng ôn thi vào 10 năm học 2018-2019

Nhằm phục vụ cho việc ôn thi vào lớp 10 năm học 2018-2019, Toancap2.net chia sẻ tới các em một số bài tập toán rèn kỹ năng với từng dạng có trong đề thi toán vào 10.

Các dạng bài tập gồm có:

  • Rút gọn biểu thức
  • Giải phương trình và hệ phương trình
  • Phương trình và hệ phương trình chứa tham số. Ứng dụng Viet
  • Hàm số và đồ thị
  • Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình
  • Hình học
  • Một số đề thi thử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *