Nội dung dạy thêm Toán 8 học kì 1 năm học 2018 – 2019

Toán cấp 2 chia sẻ với các bạn tài liệu bài tập dạy thêm Toán lớp 8 học kì 1 năm học 2018 – 2019 với các buổi học tương ứng.

Các bạn cần tài liệu file word comment địa chỉ email bên dưới để admin gửi cho nhé.

BUỔI 1: LUYỆN TẬP VỀ CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC

BUỔI 2: NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC, ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC

BUỔI 3: LUYỆN TẬP VỀ HÌNH THANG, HÌNH THANG CÂN

BUỔI 4: LUYỆN TẬP VỀ NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC. HẰNG ĐẲNG THỨC SỐ 1, 2, 3

BUỔI 5: HÌNH THANG CÂN. ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA TAM GIÁC

BUỔI 6: LUYỆN TẬP VỀ HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ

BUỔI 7: LUYỆN TẬP VỀ ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA TAM GIÁC. ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA HÌNH THANG

BUỔI 8: LUYỆN TẬP VỀ HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ

BUỔI 9: LUYỆN TẬP VỀ HẰNG ĐẲNG THỨC VÀ PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ

BUỔI 10: LUYỆN TẬP VỀ HÌNH THANG. ĐƯỜNG TRUNG BÌNH

BUỔI 11: LUYỆN TẬP VỀ PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ

BUỔI 12: LUYỆN TẬP VỀ ĐỐI XỨNG TRỤC VÀ HÌNH BÌNH HÀNH

BUỔI 13: LUYỆN TẬP VỀ PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ

BUỔI 14: LUYỆN TẬP VỀ ĐỐI XỨNG TRỤC VÀ HÌNH BÌNH HÀNH

BUỔI 15: LUYỆN TẬP VỀ PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP

BUỔI 16: LUYỆN TẬP VỀ ĐỐI XỨNG TÂM HÌNH BÌNH HÀNH VÀ HÌNH CHỮ NHẬT

BUỔI 17: LUYỆN TẬP VỀ ĐỐI XỨNG TÂM VÀ HÌNH CHỮ NHẬT

BUỔI 18: BÀI TẬP VỀ CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC

BUỔI 19: ÔN TẬP CHƯƠNG I – PHẦN ĐẠI SỐ

BUỔI 20: ÔN TẬP HÌNH HỌC

BUỔI 21: LUYỆN TẬP VỀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC. ÔN TẬP VỀ HÌNH THOI

BUỔI 22:  LUYỆN TẬP CÁC BÀI TẬP HÌNH HỌC TỔNG HỢP

BUỔI 23: CÁC BÀI TẬP VỀ PHÂN THỨC ĐẠI SỐ – TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC

BUỔI 24: ÔN TẬP CHƯƠNG I HÌNH HỌC

BUỔI 25:  LUYỆN TẬP TỔNG HỢP VỀ PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

BUỔI 26: ÔN TẬP CÁC DẠNG BÀI CHƯƠNG I  PHẦN HÌNH HỌC

BUỔI 27: LUYỆN TẬP VỀ QUY ĐỒNG, CỘNG TRỪ CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

BUỔI 28:  ÔN TẬP CHƯƠNG I HÌNH HỌC

BUỔI 29: LUYỆN TẬP VỀ CỘNG – TRỪ CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

BUỔI 30: LUYỆN TẬP VỀ DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT VÀ DIỆN TÍCH TAM GIÁC

BUỔI 31: LUYỆN TẬP VỀ CỘNG – TRỪ CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

BUỔI 32: ÔN TẬP HỌC KÌ I

BUỔI 33: LUYỆN TẬP 4 PHÉP TOÁN TRÊN PHÂN THỨC

BUỔI 34: ÔN TẬP HỌC KÌ I

BUỔI 35: ÔN TẬP HỌC KÌ I

BUỔI 36: ÔN TẬP HỌC KÌ I

Đăng ký nhận tài liệu qua email:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *