Ôn tập phần ba điểm thẳng hàng của Hình học lớp 6 cơ bản

Trong chương trình sách giáo khoa lớp 6 phần Hình học có chương đầu tiên nói về phần ba điểm thẳng hàng với các dạng toán từ cơ bản đến nâng cao với hướng dẫn chi tiết.

Theo đó, chương trình sách giáo khoa lớp 6 với kiến thức cơ bản chương 3 điểm thẳng hàng sẽ là kiến thức cơ bản giúp bạn thực sự có thể chuẩn bị nền tảng để hoàn thành chương trình toán lớp 6.

Một số dạng toán cơ bản phần Hình học 6

Dưới đây là một số dạng toán cấp 2 cơ bản trong chương trình toán lớp 6 mà bạn có thể tham khảo cùng với hướng dẫn giải chi tiết:

Bài 1. Cho hình vẽ, điền vào chỗ trống cho thích hợp:

a, Điểm A không nằm giữa hai điểm …………..

b, Điểm C…………… hai điểm A,B.

c, Điểm B nằm giữa hai điểm……………

Bài 2. Xem hình vẽ bên rồi gọi tên:

a, Điểm nằm giữa 2 điểm A,C;

b, Điểm nằm giữa hai điểm C,B;

c, Điểm nằm giữa hai điểm B,N;

d, Điểm nằm giữa hai điểm A,B.

Bài 3. Cho 4 điểm A,B,C,D. Biết rằng D nằm  giữa A và B, C nằm giữa D và B. Hãy cho biết  C còn nằm giữa hai điểm nào?

Bài 4. Cho 4 điểm A,B,C,D. sao cho điểm B nằm giữa hai điểm A và C; điểm B nằm giữa hai điểm A và D. Hãy vẽ hình trong trường hợp:

a, Điểm D nằm giữa hai điểm B và C.

b, Điểm C nằm giữa hai điểm B và D.

Một số dạng toán hình học lớp 6 cơ bản nhất

Bạn nên luyện một số dạng toán hình học 6 cơ bản dưới đây để có thể hoàn thành chương trình sách giáo khoa cơ bản:

Bài 5. Biết điểm M nằm giữa hai điểm A, B và điểm M nằm giữa hai điểm C,D.Vẽ hình như trong trường hợp sau:

a, Bốn điểm A,B,C,D thẳng hàng.

b, Bốn điểm A,B,C ,D không thẳng hàng.

Bài 6.

a, Hãy xếp  9 viên bi  thành 8 hàng; mỗi hàng có 3 viên.

b, Hãy xếp 9 viên bi thành mười hàng; mỗi  hàng có 3 viên.

Hướng dẫn – giải – đáp số.

Bài 1.

a, b và C          b, không nằm giữa        c, A và C.

Bài 2.

a, Điểm N        b, Điểm M        c, Điểm I          d, Điểm I

e, Không có.

Bài 3

Ta có hình vẽ sau:

https://Toancap2.net/toan-6/hinh-hoc-6/

C còn nằm giữa A và B

Bài 4.

Em có thể vẽ hình như sau:

Bài 5.

Em có thể vẽ hình như sau.

Bài 6 Em có thể vẽ hình như sau


Bài 8 Ở hình 10 thì ba điểm A,B,C hay 3 điểm A,M,N thẳng hảng? Lấy thước thẳng để kiểm tra.

Giải: Ba điểm A,B,C thẳng hàng; ba điểm A,M,N không thẳng hàng.

Bài 9 Xem hình 11và gọi tên:

a, Tất cả các bộ ba điểm thẳng hàng.

b, Hai bộ ba điểm không thẳng hàng

Giải:

  1. Các bộ ba điểm thẳng hảng trong hình 11(SGK) là : A,E,B; B,D,C; D,E,G.
  2. Hai bộ ba điểm không thẳng hàng trong hình 11(SGK) là: A,B,C; A,B,D.

Ngoài ra còn có 15 bộ ba điểm không thẳng hàng khác nữa.

Lưu ý: Để tìm bộ 3 thẳng thàng, ta tìm trên mỗi đường thẳng. Để chỉ ra một bộ 3 điểm không thẳng hàng, ta nên lấy 2 điểm cùng thuộc một đường thẳng sau đó lấy điểm thứ 3 không thuộc đường thẳng trên.

Nguồn Toancap2.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *