Tìm hiểu một số bài tập về Góc, mặt phẳng, số đo góc lớp 6 chuẩn

Trong tất cả các phần hình học lớp 6 đơn giản và phổ biến nhất trong chương trìn h SGK thì phần Góc, mặt phẳng, số đo góc là phần đầu tiên cần tìm hiểu. Dưới đây là một số dạng toán cơ bản mà bạn có thể gặp.

Cùng với các chuyên gia toán cấp 2 nghiên cứu hướng dẫn các bạn làm một số bài toán hình học lớp 6 về Góc, mặt phẳng và số đo góc đơn giản.

Dạng toán cơ bản trong hình học lớp 6 chương trình SGK

Tìm hiểu một số bài tập về Góc, mặt phẳng, số đo góc lớp 6 chuẩn

Thêm một dạng Hình lớp 6 hay gặp nữa ở phần Hình học.

1. Cho hình vẽ(h.a và h.b)

Tia nào nằm giữa hai tia còn lại?

2. Cho hình bên, biết rằng A,B,C thẳng hàng.

a) Gọi tên hai tia đối nhau.

b) Tia nào nằm giữa hai tia còn lại.

3. Cho hình vẽ bên.

a) hãy chỉ ra các điểm thuộc nửa mặt phẳng chữa điểm A bờ m.

b) Đường thẳng m không cắt đoạn thẳng nào?

c) Đường thẳng m cắt đoạn thẳng nào tại điểm nằm giữa hai đầu đoạn thẳng ấy.?

4. Cho hai tia chung gốc OA,OB không đối nhau.

a) Hãy vẽ và nêu các vẽ một tia nằm giữa hai tia OA,OB.

b) Hãy vẽ và nếu cách vẽ một tia không nằm giữa hai tia OA và OB.

Hướng dẫn – lời giải – đáp số.

1. Hình a: tia ON nằm giữa OM và OP.

Hình b: Trong ba tia OM, ON, OP không thi nào nằm giữa hai tia còn lại.

a) Tia BA và tia BC là hai tia đối nhau.

b) Tia BD nằm giữa hai tia BA và BC.

a) Các điểm thuộc nửa mặt phẳng chưa điểm A bờ m là B, M ,N.

b) Đường thẳng m không cắt đoạn thẳng AB,CD.

c) Đường thẳng m cắt đoạn thẳng tại điểm m nằm giữa hai đầu đoạn thẳng là : AC,AD,BC,BD.

4.

 

a) lấy điểm M nằm giữa A, B. Tia OM nằm giữa hai tia OA và OB.

b) gọi ON là tia đối của tia OM thì tia ON không nằm giữa hai tia OA, OB.

Hướng dẫn các giải chi tiết toán lớp 6 trên đây sẽ là cơ sở để các bạn có thể tham khảo để áp dụng với bản thân khi làm toán lớp 7 sau này.

Nguồn Toancap2.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *