Bài tập chuyên đề: Điểm – Đường thẳng – Tia

Bài tập chuyên đề: Điểm – Đường thẳng – Tia gồm 2 phần lý thuyết và bài tập. Giúp các em học sinh lớp 6 ôn tập tốt hình học 6.

Các em ôn tập lý thuyết trước, sau đó mới làm bài tập.

Lý thuyết: Ôn tập dưới dạng bài tập trắc nghiệm

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ chấm:
1, Bất cứ hình nào cũng là một tập hợp ……….
2, Người ta dùng các chữ cái ………. để đặt tên cho điểm và các chữ cái thường để đặt tên cho……………….
3, Điểm A thuộc đường thẳng d ta kí hiệu ……., điểm B …….. …………………ta kí hiệu B ∉ d
4, Khi 3 điểm M, N, P cùng thuộc một đường thẳng ta nói chúng………………
5, 3 điểm A, B, C không thẳng hàng khi ………
6, Trong 3 điểm thẳng hàng, có……..và chỉ……. …….nằm giữa ……… …….còn lại
7, Có ……. …..và chỉ một đường thẳng đi qua 2………. Avà B
8, Hai đường thẳng cắt nhau khi chúng có…………… chumg
9, Hai đường thẳng song song khi chúng……………………………….. nào
10, Hai đường thẳng …………………………. còn được gọi là hai đường thẳng phân biệt
11, Mỗi điểm trên đường thẳng là gốc chung của………………………
12, Hình tạo bởi điểm ……….. và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm A được gọi ………. ……..gốc A
13, Hình gồm điểm O và tất cả……………………………………………….gọi là tia OM
14, Nếu điểm A nằm giữa hai điểm B và C thì hai tia AB , AC ……………, hai tia BA, BC …………………….., hai tia CA, CB ……………………..

Bài tập tự luận

Bài 1: Cho hình vẽ. Hãy trả lời các câu hỏi sau:

a, Điểm M thuộc các đườngthẳng nào?
b, Điểm N nằm trên đường thẳng nào? Nằm ngoài ngoài đường thẳng nào?
c, Trong bốn điểm M, N, P, Q, ba điểm nào thẳng hàng? ba điểm nào không thẳng hàng? Điểm nào giữa hai điểm còn lại
d, Có bao nhiêu đường thẳng ở hình trên , mỗi đường thẳng đó có bao nhiêu cách gọi tên e, Hãy chỉ ra các tia phân biệt gốc P có ở hình trên?
f, Hãy chỉ ra 2 tia đối nhau gốc P?
h, Hãy kể tên giao điểm của các cặp đường thẳng ?

Bài 2:Cho ba điểm A,B,C nằm trên đường thẳng a, điểm M nằm ngoài đường thẳng a. Qua 2 điểm ta vẽ được 1 đường thẳng.
a) Hỏi vẽ được bao nhiêu đường thẳng
b) Tìm giao điểm của đường thẳng a và đường thẳng MA
c) Tìm giao điểm của đường thẳng MB và MC

Bài 3: Vẽ đường thẳng xy, lấy điểm O bất kỳ trên xy rồi lấy M ∈ Ox, N ∈ Oy
a) Kể tên các tia đối nhau gốc O
b) Kể tên các tia trùng nhau gốc N; gốc M
c) Hai tia MN và Ny có là hai tia trùng nhau không? Có là hai tia đối nhau không?
d) Trong 3 điểm M, N, O điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại
e) Hãy chỉ ra 2 điểm nằm cùng phìa đối với điểm M

Bài 4:Cho 5 điểm A,B,C,M,N thẳng hàng sao cho điểm C nằm giữa hai điểm A và B, điểm M nằm giữa hai điểm A và C, điểm N nằm giữa hai điểm C và B. Khi đó:
a) Tia CM trùng với tia nào ? Tại sao?
b) Tia CN trùng với tia nào tại sao?
c) Vỡ sao điểm C nằm giữa hai điểm M và N

Bài 5: Cho 4 điểm A;B;C và O. Biết hai tia OA và OB đối nhau, hai tia OA và OC trùng nhau
a) Giải thớch vỡ sao 4 điểm A,BC và O thẳng hàng
b) Nếu điểm A nằm giữa C và O thì điểm A có nằm giữa B và C không ? Vì sao?

Bài 6: Cho n điểm A1,A2,….An ( n>3) trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng, cứ qua 2 điểm ta vẽ được một đường thẳng.
a) Kể tên các đường thẳng trên hình nếu n = 5
b) Tính số đường thẳng trên hình nếu n = 20
c) Tính số đường thẳng theo n
d) Tính n nếu biết số đường thẳng kẻ được là 210

Bài 7: a) Cho 3 đường thẳng cắt nhau đôi một. hỏi có thể có bao nhiêu giao điểm trong hình vẽ?
b)Vẽ ba đường thẳng sao cho số giao điểm của 2 hoặc của 3 đường thẳng lần lượt là 0,1,2,3 BTVN

Bài 8: Cho điểm O nằm giữa hai điểm A và B, điểm I nằm giữa hai điểm O và B.
a) Nêu tên các tia đối nhau gốc O, các tia trùng nhau gốc O
b) Giải thích vì sao: O nằm giữa A và I
c) Giải thích vì sao: I nằm giữa A và B

Bài 9: Cho ba đường thẳng xx, yy, zz đồng quy tại O.
a) Kể tên các cặp tia đối nhau
b) Vẽ điểm A,B,C sao cho A thuộc tia Ox, tia OA và OB đối nhau, tia OA và OC trùng nhau. Giải thích vì sao 4 điểm A,B,C,O thẳng hàng. Nếu điểm A nằm giữa hai điểm C và O thì điểm A có nằm giữa hai điểm B và C không vì sao?

Bài 10: a) Cho n điểm phân biệt trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Qua 2 điểm ta vẽ được một đường thẳng. Có tất cả 28 đường thẳng. Tìm n?
b) Cho n điểm phân biệt trong đó có 7 điểm thẳng hàng. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. có tất cả 190 đường thẳng . Tìm n?
c) Cho 20 đường thẳng đôi một cắt nhau và không có ba đường thẳng nào đồng quy. Hỏi có bao nhiêu giao điểm tạo thành?

7 Comments

Add a Comment
  1. bạn có thể cho xin bản mềm vào mail: levanban1997@gmail.com nhé. m ko tải được để in ra cho em học. tks nhiều

  2. bạn có thể cho xin bản mềm vào mail: danghuong101981@gmail.com nhé. m ko tải được để in ra cho con học. tks nhiều

  3. Xin hỏi làm sao tải được vậy?

    1. Cho mình hỏi làm như thế nào để tải về nhỉ?

  4. nguyễn thị thu

    tôi thấy chuyên đề này rất hay .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *