Bài tập từ vuông góc đến song song – Hình học 7

Bài tập từ vuông góc đến song song - Hình học 7-1

Bài 10: Cho 5 đường thẳng trên mặt phẳng trong đó không có hai đường thẳng nào song song .Chứng minh rằng tồn tai hai đường thẳng tạo với nhau góc nhỏ hơn hoặc bằng 360.

Bài 11: Cho một góc mà đỉnh của nó không có trong hình vẽ và điểm M nằm trong góc đó. Qua điểm M hãy dựng đường thẳng  vuông góc với tia phân giác của góc đã cho .

Bài 12: Chứng minh rằng hai góc nhon ( tù ) có cạnh vuông góc với nhau từng đôi một thì bằng nhau .

Bài 13: Cho một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song. Chứng minh rằng :

a) Các tia phân giác của một cặp góc so le trong ( hoặc so le ngoài ) thì song song với nhau.

b) Các tia phan giác của một cặp góc đồng vị thì song song với nhau.

c) Các tia phân giác của một cặp góc trong cùng phía (hoặc ngoài cùng phía ) thì vuông góc với nhau

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *