Ôn tập: Chứng minh hai đường thẳng song song

Đây là bài thứ 18 of 23 trong series Ôn tập Hình học 9

Để chứng minh hai đường thẳng song song trong mặt phẳng các em có thể áp dụng một trong các tính chất song song mà Toán cấp 2 giới thiệu dưới đây.

1. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung ( không làm được gì).

2. Hai đường thẳng song song khi có đường thẳng cắt qua và tạo các cặp:

2.1 So le trong bằng nhau.
2.2 Đồng vị bằng nhau.
2.3 Các góc trong cùng phía đồng vị.
3. Hai đường thẳng cùng vuông góc đường thứ ba thì song song.
4. Hai cạnh đối của hình bình hành thì song song.
5. Tính chất đường trung bình tam giác và hình thang.
6. Các tính chất của các hình khác như hình hộp chữ nhật…..
7. Tính chất bắc cầu: chỉ ra a//b và b//c thì a//c.

Bài tập:

1. Cho ΔABC có AB<AC. Ba trung tuyến AM; BD và CK. Từ K kẻ Kx//BD và từ D kẽ Dy//AB hai đường này gặp nhau tại I. C/m: AM//CI.

2. Cho (O) có hai đường kính AB và CD vuông góc nhau. Từ C kẽ Cx cắt AB tại M và (O) tại N. Đường vuông góc với AB tại M cắt tiếp tuyến với (O) vẽ từ N tại I. Vẽ tiếp tuyến ID. C/m: Cx //OI.

3. Cho hình năm cạnh lồi ABCDE. Gọi M; N ;H và K lần lượt là trung điểm các cạnh AB; CD; BC và DE. Nối MN và HK. Gọi I; F lần lượt là trung điểm MN và HK. C/m: IF//AE.

Series Navigation<< Ôn tập: Phương pháp chứng minh hai đường thẳng vuông gócÔn tập: Chứng minh các đường thẳng đồng quy >>

3 Comments

Add a Comment
  1. Giải bài đi bạn ơi

  2. Thích hay . Bạn ơi câu trắc nhiệm làm kiêut j vậy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *