Ôn tập: Cung chứa góc

1. Cho đoạn thẳng AB cố định khi đó quỹ tích các điểm M sao cho: góc AMB = α cho trước là một cung. Cung này được gọi là cung chứa góc α độ nhận AB làm dây.

2. Cho một dây AB và α độ khi đó ta có hai cung chứa góc α độ nhận AB làm dây và hai cung này đối xứng qua AB.

3. Cách vẽ cung chứa góc α độ nhận AB làm dây như sau:
3.1. Có AB: tại A vẽ tia At tạo AB góc α.
3.2. Tại A vẽ tia Ax ⊥ At cắt trung trực AB tại O.
3.3. Vẽ cung tròn (O; OA) ở phía chứa O.
3.4. Khi đó cung này chính là cung chứa góc α nhận AB làm dây.
3.5. Ta lấy O’ đối xứng O qua AB và vẽ cung tròn (O’; O’A) ta được cung thứ hai.

Bài tập:

1. Vẽ cung chứa góc 450 trên đoạn AB= 4cm.

2. Vẽ cung chứa góc 1200 trên đoạn CD= 10cm.

3. Cho (O) có đường kính AB, điểm C di động trên (O). Gọi M là giao điểm ba đường phân giác trong của tam giác ABC. Điểm M di động trên đường nào?

Series Navigation<< Ôn tập: Góc có đỉnh bên trong – bên ngoài đường trònÔn tập: Tứ giác nội tiếp >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *