Bài tập về Số nguyên tố và hợp số

Các em học sinh lớp 6 hãy làm Bài tập về số nguyên tố và hợp số dưới đây để ôn tập lại các kiến thức đã học.

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2
Có thể bạn quan tâm
x