Đề khảo sát chất lượng học sinh giỏi THCS môn Toán lớp 8

Đề khảo sát chất lượng học sinh giỏi trung học cơ sở môn Toán lớp 8 phòng giáo dục và đào tạo huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định năm 2015-2016.

Thời gian làm bài: 150 phút

Bài 1. (3 điểm)

1) Chứng minh : \displaystyle (x+y)({{x}^{3}}-{{x}^{2}}y+x{{y}^{2}}-{{y}^{3}})={{x}^{4}}-{{y}^{4}}

2) Phân tích đa thức thành nhân tử : x(x+2)({{x}^{2}}+2x+2)+1.

3) Tìm a, b, c biết : \displaystyle {{a}^{2}}+{{b}^{2}}+{{c}^{2}}=ab+bc+ca và {{a}^{8}}+{{b}^{8}}+{{c}^{8}}=3.

Bài 2. (4 điểm)  Cho biểu thức :

\displaystyle \text{P}=\frac{2}{x}-\left( \frac{{{x}^{2}}}{{{x}^{2}}+xy}+\frac{{{y}^{2}}-{{x}^{2}}}{xy}-\frac{{{y}^{2}}}{xy+{{y}^{2}}} \right).\frac{x+y}{{{x}^{2}}+xy+{{y}^{2}}} với x ≠ 0, y ≠ 0, x ≠ -y.

1) Rút gọn biểu thức P.

2) Tính giá trị của biểu thức P biết x, y thỏa mãn đẳng thức:

\displaystyle {{x}^{2}}+{{y}^{2}}+10=2(x-3y)

Bài 3. (4 điểm)

1) Giải phương trình: (6x+8)(6x+6){{(6x+7)}^{2}}=72.

2) Tìm các cặp số nguyên (x; y) thỏa mãn: \displaystyle {{x}^{2}}+x+3={{y}^{2}} .

Bài 4. (2 điểm) Cho các số a, b, c thỏa mãn \displaystyle 1\ge a,b,c\ge 0. Chứng minh rằng :

a + b2 + c3abbcca  ≤ 1.

Bài 5. (5,5 điểm)

Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a, biết hai đường chéo cắt nhau tại O. Lấy điểm I thuộc cạnh AB, điểm M thuộc cạnh BC sao cho \displaystyle \widehat{IOM}={{90}^{0}} (I và M không trùng với các đỉnh của hình vuông). Gọi N là giao điểm của AM và CD, K là giao điểm của OM và BN.

1) Chứng minh ΔBIO = ΔCMO và tính diện tích tứ giác BIOM theo a.

2) Chứng minh \widehat{BKM}=\widehat{BCO}.

3) Chứng minh \frac{\text{1}}{\text{C}{{\text{D}}^{\text{2}}}}\text{ = }\frac{\text{1}}{\text{A}{{\text{M}}^{\text{2}}}}\text{ + }\frac{\text{1}}{\text{A}{{\text{N}}^{\text{2}}}}\text{.}

Bài 6. (1,5  điểm)

Cho tam giác ABC (AB < AC), trọng tâm G. Qua G vẽ đường thẳng d cắt các cạnh AB, AC thứ tự ở D và E. Tính giá trị biểu thức \displaystyle \frac{\text{AB}}{\text{AD}}\text{ + }\frac{\text{AC}}{\text{AE}}.

Ghi chú:

Mọi thắc mắc, yêu cầu cần giải đáp, hỗ trợ giải toán vui lòng gửi về email toancap2.net@gmail.com hoặc inbox fanpage Toán cấp 2:

Và tham gia nhóm Giải toán cấp 2 để hỗ trợ nhau giải các bài toán lớp 6, 7, 8, 9: https://www.facebook.com/groups/2158306784220150

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2