Đề thi Toán vào lớp 10 Cà Mau năm học 2018-2019 có đáp án

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Cà Mau năm học 2018-2019

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi 07/06/2018.

Đề thi Toán vào lớp 10 Cà Mau năm học 2018-2019 có đáp án

Đáp án đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Cà Mau 2018-2019

Đề thi Toán vào lớp 10 Cà Mau năm học 2018-2019 có đáp án-1

Đề thi Toán vào lớp 10 Cà Mau năm học 2018-2019 có đáp án-2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *