Vị trí tương đối của hai đường tròn

1. Vị trí tương đối của hai đường tròn

Cho hai đường tròn (O; R) và (O’; R’) ta có :

a) Nếu hai đường tròn cắt nhau thì : |R – R’| < OO’ < R + R’.

b) Nếu hai đường tròn tiếp xúc nhau thì :
– Hai đường tròn tiếp xúc trong : OO’ = |R – R’|
– Hai đường tròn tiếp xúc ngoài : OO’ = R + R’

c) Nếu hai đường tròn không giao nhau thì:
– Hai đường tròn ngoài nhau : OO’ > R + R’
– Hai đường tròn đựng nhau : OO’ < |R – R’|
– Hai đường tròn đồng tâm : OO’ = 0.

2. Định lí

– Nếu hai đường tròn cắt nhau thì hai giao điểm đối xứng nhau qua đường nối tâm, tức là đường nối tâm là đường trung trực của dây cung.

– Nếu hai đường tròn tiếp xúc nhau thì tiếp điểm nằm trên đường nối tâm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *