Vị trí tương đối của hai đường tròn

1. Vị trí tương đối của hai đường tròn

Cho hai đường tròn (O; R) và (O’; R’) ta có :

a) Nếu hai đường tròn cắt nhau thì : |R – R’| < OO’ < R + R’.

b) Nếu hai đường tròn tiếp xúc nhau thì :
– Hai đường tròn tiếp xúc trong : OO’ = |R – R’|
– Hai đường tròn tiếp xúc ngoài : OO’ = R + R’

c) Nếu hai đường tròn không giao nhau thì:
– Hai đường tròn ngoài nhau : OO’ > R + R’
– Hai đường tròn đựng nhau : OO’ < |R – R’|
– Hai đường tròn đồng tâm : OO’ = 0.

2. Định lí

– Nếu hai đường tròn cắt nhau thì hai giao điểm đối xứng nhau qua đường nối tâm, tức là đường nối tâm là đường trung trực của dây cung.

– Nếu hai đường tròn tiếp xúc nhau thì tiếp điểm nằm trên đường nối tâm.

Ghi chú:

Mọi thắc mắc, yêu cầu cần giải đáp, hỗ trợ giải toán vui lòng gửi về email toancap2.net@gmail.com hoặc inbox fanpage Toán cấp 2.

Và tham gia nhóm Giải toán cấp 2 để hỗ trợ nhau giải các bài toán lớp 6, 7, 8, 9: https://www.facebook.com/groups/2158306784220150

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2
Có thể bạn quan tâm
x