Tháng: Tháng Chín 2017

Chuyên đề: Chia đa thức – Toán lớp 8

Chuyên đề Chia đa thức là một chuyên đề thuộc chương trình Đại số 8, Toán lớp 8. Các em cần ghi nhớ lý thuyết và làm các dạng bài tập chủ đề này. A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1. Chia đơn thức cho đơn thức Muốn chia đơn thức A cho đơn thức B […]

Các dạng toán Đại số thường gặp trong đề thi vào 10

Các em học sinh chú ý các dạng toán Đại số thường gặp trong đề thi tuyển sinh vào lớp 10 mà Toán cấp 2 nêu ra dưới đây. Với mỗi dạng Toán thì các em cần ghi nhớ lý thuyết, các công thức để có thể làm được bài tập. Luyện giải bài tập […]

Cách xác định tâm đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp tam giác

Đây là bài thứ 9 of 23 trong series Phương pháp chứng minh hình học THCS

Toán cấp 2 hướng dẫn các em phương pháp, cách xác định tâm đường tròn nội tiếp và đường tròn ngoại tiếp tam giác qua các khái niệm. Để không bị nhầm lẫn và hiểu rõ hơn về đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp tam giác thì các em cần tìm hiểu qua các khái […]

90 bài tập ôn về đoạn thẳng – Hình học lớp 6

90 BÀI TẬP ÔN TẬP VỀ ĐOẠN THẲNG – HÌNH HỌC LỚP 6 Bài 1: Cho 6 điểm phân biệt. Hỏi có bao nhiêu đường thẳng đi qua 2 trong 6 điểm đã cho trong trường hợp trong 6 điểm trên không có ba điểm nào thẳng hàng? Bài 2: Trên đường thẳng cho hai […]

Thứ tự thực hiện các phép tính – Toán lớp 6

Thứ tự thực hiện các phép tính là một chuyên đề nằm trong chương trình Toán lớp 6. Toán cấp 2 đưa ra kiến thức cần nhớ và bài tập dạng này ở dưới đây. CHUYÊN ĐỀ THỨ TỰ THỰC HIỆN PHÉP TÍNH A. Kiến thức cần nhớ : 1. Đối với biểu thức không […]

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2