Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Hình học 7 THCS Chu Văn An

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Hình học 7

Câu 1:(1,5 điểm)

Trong hình sau, cho a // b tính \widehat{A_1}

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Hình học 7 THCS Chu Văn An-1

Câu 2:(1,5 điểm)

Cho đoạn thẳng AB dài 3cm. Vẽ đường trung trực của đoạn thẳng AB.

Câu 3:(3 điểm)

Cho a // b; c \bot a.

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Hình học 7 THCS Chu Văn An-2

Đường thẳng c có vuông góc với đường thẳng b không ? vì sao?

Cho  \widehat{A_1}=115^0. tính \widehat{B_1} , \widehat{A_2}

Câu 4:(4 điểm)

Hình vẽ sau đây cho biết : a // b, \widehat{A}=40^0, \widehat{B}=30^0.

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Hình học 7 THCS Chu Văn An-3

Tính \widehat{AOB}.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *