Diện tích hình bình hành, hình thoi

Công thức tính diện tích hình bình hành

Diện tích hình bình hành bằng tích của một cạnh với chiều cao ứng với cạnh đó.

S = ah

Công thức tính diện tích hình thoi

Diện tích hình thoi bằng tích của một cạnh với chiều cao ứng với cạnh đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *