Tháng: Tháng Hai 2018

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán tỉnh Phú Thọ 2017 – 2018 có đáp án

Đề thi tuyển sinh môn Toán vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2017 – 2018. Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Phú Thọ. Có đáp án. Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian giao đề. Đề thi: Câu 1 (1,5 điểm) a) Giải phương trình: . b) Giải […]

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán tỉnh Bình Phước 2017 – 2018 có đáp án

Đề thi tuyển sinh môn Toán vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2017 – 2018. Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Phước. Có đáp án. Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian giao đề. Câu 1 ( 2.0 điểm ) 1) Tính giá trị của biểu thức […]

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán tỉnh Hậu Giang 2017 – 2018 có đáp án

Đề thi tuyển sinh môn Toán vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2017 – 2018. Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Hậu Giang. Có đáp án. Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian giao đề. Đề thi gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận. 

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán tỉnh Vĩnh Long 2017 – 2018 có đáp án

Đề thi tuyển sinh môn Toán vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2017 – 2018. Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Vĩnh Long. Có đáp án. Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian giao đề. Đề thi: Bài 1. (1.0 điểm) Tính giá trị biểu thức sau: a) […]

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán tỉnh Bạc Liêu 2017 – 2018 có đáp án

Đề thi tuyển sinh môn Toán vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2017 – 2018. Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bạc Liêu. Có đáp án. Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian giao đề. Đề thi: Câu 1: (4,0 điểm) Rút gọn biểu thức: a) . b) […]

Các bài toán về tính toán độ dài cạnh, độ lớn góc, diện tích hình

1. PHƯƠNG PHÁP GIẢI 1. Tổng ba góc của tam giác, góc ngoài của tam giác, tổng các góc của tứ giác. 2. Tính chất tam giác cân, tam giác vuông cân, tam giác đều. – Tam giác cân:  cân tại A  – Tam giác vuông cân:  vuông cân tại A  – Tam giác đều: […]

Phương pháp giải bài toán cực trị hình học

1. Dạng chung của bài toán cực trị hình học “ Trong tất cả các hình có chung một tính chất, tìm những hình mà một đại lượng nào đó (độ dài đoạn thẳng, số đo góc, số đo diện tích …) có giá trị lớn nhất hoặc giá trị nhỏ nhất” và có thể […]

Phương pháp giải bài toán liên quan tới công việc – nước chảy

Phương pháp giải bài toán liên quan tới công việc – nước chảy được Toancap2.net chia sẻ với các em học sinh đang ôn thi vào lớp 10 môn Toán. Các em cần phải biết cách giải để làm các ví dụ, làm thật nhiều bài tập để rèn luyện thành thục. A. TÓM TẮT […]

Phương pháp giải các bài toán liên quan tới chuyển động

Toán cấp 2 chia sẻ với các em phương pháp giải các bài toán liên quan tới chuyển động. Đây là một dạng toán nằm trong chương trình môn Toán ôn thi vào 10. Cụ thể các em sẽ được học về lý thuyết và học cách giải qua các ví dụ, bài tập tự giải. […]

Phương pháp giải các bài toán năng suất

Các bài toán năng suất cùng với các bài toán liên quan tới diện tích, tam giác, tứ giác nằm trong chuyên đề giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình. Dưới đây là phương pháp giải cùng các ví dụ mẫu, bài tập tự luyện. A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT – PHƯƠNG […]

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2