Tháng: Tháng Năm 2019

Đề thi môn Toán vào lớp 10 THPT chuyên Hà Nam năm 2019-2020

Đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Hà Nam năm học 2019-2020. Có đề thi Toán chung và đề thi vào các lớp chuyên: Đề thi chung (Thời gian làm bài 120 phút): Gợi ý giải câu 5.

Đề thi môn Toán vào lớp 10 THPT chuyên Nam Định năm 2019-2020

Đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định năm học 2019-2020. Có đề thi Toán chung và đề thi vào các lớp chuyên: Đề thi chung dành cho học sinh thi vào các lớp chuyên tự nhiên (Thời gian làm bài 120 phút): Đề thi chung dành […]

Đề thi môn Toán vào lớp 10 THPT chuyên Thái Bình năm 2019-2020

Đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Thái Bình năm học 2019-2020. Có đề thi Toán chung và đề thi vào các lớp chuyên: Đề thi chung (Thời gian làm bài 120 phút): Đề thi dành cho các thí sinh thi chuyên Toán, Tin (Thời gian làm bài 150 phút):

Đề thi Toán vòng 1 vào 10 trường THPT chuyên KHTN năm 2019 có lời giải

Đề thi Toán vòng 1 tuyển sinh vào 10 trường THPT chuyên khoa học tự nhiên, Hà Nội năm 2019. Thời gian làm bài 120 phút. Dành cho tất cả mọi thí sinh. Lời giải và bình luận đề thi Toán vòng 1 trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên của TS Trần Nam Dũng […]

Đề thi vào 10 môn Toán THPT chuyên tỉnh Hưng Yên (vòng 1) 2019-2020

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán THPT chuyên tỉnh Hưng Yên (vòng 1) năm học 2019-2020. Thời gian làm bài 120 phút. Câu 1 (2 điểm). 1) Rút gọn biểu thức $ A=2\sqrt{{{{{(2-\sqrt{5})}}^{2}}}}+\sqrt{{20}}-20\sqrt{{\frac{1}{5}}}$ 2) Cho hai đường thẳng (d): $ \displaystyle \text{y=(m-2) x+m}$ và $ (\Delta ):y=-4x+1$ a) Tìm m để (d) […]

Đề thi thử vào 10 môn Toán thị xã Cửa Lò 2019-2020

Đề thi thử vào lớp 10 THPT môn Toán thị xã Cửa Lò, Nghệ An năm học 2019-2020. Thời gian làm bài 120 phút. Hướng dẫn giải Đề thi thử vào 10 môn Toán thị xã Cửa Lò 2019-2020: Câu 5: Giải PT: $ \displaystyle (2x+1)\sqrt{{\frac{{x+1}}{x}}}=x+2+\sqrt[3]{{2{{x}^{2}}+{{x}^{3}}}}$ (1) Do $ \displaystyle x\ne 0$ nên chia cả […]

Đề KSCL học kỳ 2 môn Toán 6 TP Thái Bình 2018-2019

Đề khảo sát chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 6, sở giáo dục và đào tạo thành phố Thái Bình. Năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút.

Đề kiểm tra HK2 môn Toán 8 THCS Nguyễn Trường Tộ 2018-2019

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8, trường THCS Nguyễn Trường Tộ, phòng giáo dục và đào tạo quận Đống Đa, Hà Nội, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút.

Đề thi HSG Toán 7 cấp trường huyện Hòa Vang 2018-2019

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 7 cấp trường huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng năm học 2018-2019. Bài 1: (3 điểm) Tính bằng cách hợp lý. a) $ \displaystyle \frac{7}{9}\cdot \frac{{11}}{{13}}+\frac{{11}}{9}\cdot \frac{2}{{13}}$ b) $ \displaystyle \frac{1}{{15}}+\frac{1}{{35}}+\frac{1}{{63}}+\ldots +\frac{1}{{399}}$ c) $ \displaystyle \frac{{\frac{5}{{11}}-\frac{7}{{19}}+\frac{1}{{13}}}}{{\frac{{10}}{{11}}-\frac{{14}}{{19}}+\frac{2}{{13}}}}\cdot \frac{{\frac{8}{{23}}+\frac{{12}}{{29}}+\frac{4}{5}}}{{\frac{2}{{23}}+\frac{3}{{29}}+\frac{1}{5}}}$ Bài 2: (1,5 điểm) Tìm x, biết: a) 50%x – […]

Đề kiểm tra KSCL môn Toán 9 quận Long Biên 2018-2019

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng môn Toán 9 phòng giáo dục và đào tạo quận Long Biên năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 120 phút. Ngày khảo sát: 09/05/2019. Bài 1: (2,0 điểm) Cho biểu thức: A = $ \frac{{a-4}}{{a+2\sqrt{a}}}$ và B = $ \frac{{5\sqrt{a}}}{{\sqrt{a}-2}}+\frac{{\sqrt{a}-1}}{{\sqrt{a}+2}}-\frac{{5a+2}}{{a-4}}$ (ĐKXĐ: $ a>0,a\ne 4$) 1) Tính giá […]

Đề kiểm tra HK2 môn Toán 7 THCS Lê Quý Đôn 2018-2019

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 trường THCS Lê Quý Đôn, quận Hà Đông, Hà Nội, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút. A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (1 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước kết quả đúng trong các câu sau đây: Câu 1: Đơn thức nào đồng […]

Đề khảo sát HK2 môn Toán 9 quận Hoàn Kiếm 2018-2019 có đáp án

Đề khảo sát chất lượng học kì 2 môn Toán 9 phòng giáo dục và đào tạo quận Hoàn Kiếm năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 120 phút. Ngày khảo sát: 09/05/2019. Có đáp án. Bài I (2,0 điểm). Với $ x\ge 0,x\ne 9$, cho hai biểu thức: A = $ \frac{7}{{\sqrt{x}+8}}$ và B […]

Đề khảo sát HK2 môn Toán 9 quận Ba Đình 2018-2019 có đáp án

Đề khảo sát học kì 2 môn Toán 9 phòng giáo dục và đào tạo quận Ba Đình năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 120 phút. Ngày khảo sát: 07/05/2019. Có đáp án. Bài I (2,0 điểm). Cho hai biểu thức A = $ \frac{2}{{\sqrt{x}-2}}$ và B = $ \frac{{\sqrt{x}}}{{x+1}}-\frac{{4\sqrt{x}+2}}{{x\sqrt{x}-2x+\sqrt{x}-2}}$ với $ x\ge 0;x\ne […]

Đề khảo sát HK2 môn Toán 9 THCS Lê Quý Đôn 2018-2019

Đề khảo sát học kì 2 môn Toán 9 trường THCS Lê Quý Đôn năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 120 phút. Ngày khảo sát: 07/05/2019. Bài 1 (2 điểm). Cho hai biểu thức: A = $ \frac{{\sqrt{x}+1}}{{\sqrt{x}}}$ và B = $ \frac{{3x}}{{x-3\sqrt{x}+2}}-\frac{{\sqrt{x}+1}}{{\sqrt{x}-2}}+\frac{{\sqrt{x}+2}}{{\sqrt{x}-1}}$ với $ x>0;x\ne 1;x\ne 4$ a) Tính giá trị của A […]

Đề rà soát lớp 9 môn Toán HK2 quận Nam Từ Liêm 2018-2019

Đề rà soát lớp 9 môn Toán học kì 2 quận Nam Từ Liêm năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 120 phút. Ngày khảo sát: 09/05/2019. Bài I (2 điểm): Cho biểu thức A = $ \frac{{\sqrt{x}+3}}{{\sqrt{x}+2}}$ và B = $ \frac{{2\sqrt{x}}}{{\sqrt{x}-1}}-\frac{{11(\sqrt{x}-1)+8}}{{x+2\sqrt{x}-3}}$ với $ x\ge 0;x\ne 1$ 1) Tính giá trị của biểu thức […]

Đề kiểm tra HK2 môn Toán 8 THCS Dương Nội 2018-2019

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8, trường THCS Dương Nội, phòng giáo dục và đào tạo quận Hà Đông, Hà Nội, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút. Bài 1(4 điểm) Giải các phương trình và bất phương trình sau a) $ 2\left( {3-x} \right)+2x=2\left( {x-5} \right)$ b) $ \frac{x}{{x+4}}+\frac{{x-3}}{{x-4}}=\frac{{5x-12}}{{{{x}^{2}}-16}}$ […]

Đề kiểm tra HK2 môn Toán 8 huyện Thạch Thất 2018-2019 có đáp án

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8, phòng giáo dục và đào tạo huyện Thạch Thất, Hà Nội, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút. Có đáp án. Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận: Đáp án Đề kiểm tra HK2 môn Toán 8 huyện Thạch Thất 2018-2019:

Đề kiểm tra HK2 môn Toán 7 huyện Thạch Thất 2018-2019 có đáp án

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7, phòng giáo dục và đào tạo huyện Thạch Thất, Hà Nội, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút. Có đáp án. Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận: Đáp án Đề kiểm tra HK2 môn Toán 7 huyện Thạch Thất 2018-2019:


Toán THCS © 2012 Liên hệ
tài liệu đại học